Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o ochraně osobních údajů

Postup při nehodě v ČR

 1. Jestliže nejste při dopravní nehodě vážně zraněn(a) nebo v šoku, pokuste se zachovat klid a zjistěte situaci na místě nehody.
 2. Zabraňte řetězové havárii, zabezpečte místo nehody - výstražným trojúhelníkem, blikajícím světlem, máváním praporkem (postačí kusem látky).
 3. Zjistěte, zda jsou na místě nehody zranění a pokud ano, vždy zavolejte zdravotnickou pomoc a policii. Dle možností se pokuste zraněným pomoci okamžitě.
 4. Dopravní nehodu jste povinni hlásit policii, jestliže (mimo jiné):
  1. při ní dojde k zranění osob,
  2. při ní dojde k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech částku 100.000 Kč,
  3. při ní dojde ke hmotné škodě nižší než 100.000 Kč, ale nedohodnete se s účastníkem nehody na zavinění,
  4. byla-li hmotná škoda způsobena na majetku třetí osoby.
 5. Pokud nejste povinni hlásit dopravní nehodu policii, musíte se s druhým účastníkem (viníkem) nehody dohodnout na zavinění. Tuto dohodu je nejlépe učinit písemně, např. na tiskopisu    Evropský záznam o dopravní nehodě    nebo lze využít i volného listu papíru. Na takovémto dokumentu musí být učiněna a oběma stranami podepsaná dohoda o zavinění.
 6. Zdržte se jednání, které by bylo na újmu řádného vyšetření nehody, zejména přemístění vozidel. Musí-li se však situace vzniklá nehodou změnit, vyznačí se situace a stopy.
  1. Vždy si zapište jména a adresy řidičů ostatních havarovaných vozidel a svědků dopravní nehody.
  2. Pokud Vám někdo způsobil škodu svým vozidlem, požadujte na řidiči, který způsobil dopravní nehodu, předložení občanského (nebo řidičského) průkazu a zejména dokladu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (zelenou kartu) a opište si tyto údaje:
   • jméno, příjmení a bydliště řidiče,
   • jméno a příjmení (resp. název firmy) a bydliště (resp. sídlo) vlastníka vozidla,
   • typ a SPZ jeho vozidla,
   • údaj, u které pojišťovny je viník dopravní nehody pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu z provozu vozidla (povinné ručení) - zapište si kromě jména a adresy pojišťovny i číslo tohoto dokladu o pojištění (zelené karty). U tohoto pojistitele uplatněte nárok na náhradu škody.
   • Pokud k datu nehody nebylo vozidlo škůdce pojištěno, nebo Vám škůdce údaj o pojistiteli vozidla nesdělil a Vy jste údaj o pojistiteli nenalezli ani na www.ckp.cz, můžete se obrátit na:

    Českou kancelář pojistitelů
    Na Pankráci 1724/129
    140 00 Praha 4
    Česká Republika

    tel.: + 420 221 413 111
    fax: + 420 221 413 760
    e-mail: claims@ckp.cz,
    www: www.ckp.cz
    kde Vám buď údaj o pojistiteli sdělí, nebo Váš nárok začnou vyřizovat.

   • Pokud je vozidlo škůdce registrováno na území cizího státu, opište si též číslo zelené karty a její časovou platnost (kompletní údaje z její rubriky č. 3 a 4) nebo číslo dokladu o hraničním pojištění tohoto vozidla a pokud možno opatřete fotokopie těchto dokumentů.
 7. Jestliže odpovídáte za škodu způsobenou provozem vozidla, doložte bez zbytečného odkladu poškozenému údaje potřebné pro uplatnění práva poškozeného na náhradu škody, viz bod 7 b).
 8. Písemně oznamte škodu „své“ pojišťovně. Pojišťovna oprávněné nároky poškozených uhradí zpravidla tak, že žádná Vaše další součinnost nebude nezbytná.
 9. Pokud potřebujete poradit, hlavně při nehodě v cizině, volejte asistenční službu „Vaší“ pojišťovny.

Proč využít SpočítejPojištění.cz?

 1. Nejvýhodnější nabídky pojištění na trhu.
 2. Nejsme obyčejný srovnávač cen. My lepší ceny vytváříme.
 3. Nejsme srovnávací automat. Jsme lidé. Osobní přístup.

Porovnáváme pro vás stovky nabídek všech pojišťoven

Potřebujete se poradit?

Zákaznická podpora:
PO-PÁ 8:00 - 16:30

E-mail:
info@spocitejpojisteni.cz
Zavoláme Vám zdarma zpět:

Informace o zpracování osobních údajů.

Nebojte se nás zeptat. Jsme tu pro Vás.