Tímto uděluji souhlas správci blabla. a správcům uvedeným v dokumentu „Seznam správců“ („správci“) se zpracováním osobních údajů dle dokumentu „Podmínky zpracování osobních údajů“ („podmínky“), se kterými jsem se seznámil(a), plně jim rozumím a souhlasím s nimi. Účelem zpracování je vyřízení mé žádosti o vytvoření personalizované nabídky vhodného pojistného produktu z oblasti životního či neživotního pojištění případně vedoucí ke zprostředkování uzavření pojistné smlouvy ke konkrétnímu produktu z oblasti životního či neživotního pojištění, případně zasílání informací ze zvolené oblasti zahrnující zasílání personalizovaných obchodních sdělení (vč. užití elektronických prostředků) ve zvolené oblasti, přičemž účel, doba zpracování a způsob jsou podrobně vymezeny v podmínkách. Mám právo na námitky proti přímému marketingu a souvisejícímu profilování a další práva uvedená v podmínkách. Souhlas mohu kdykoliv odvolat postupem dle podmínek.