Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o ochraně osobních údajů

Bonus / Malus

1.Co je bonus a malus?

Bonus je Vaše sleva, o kterou budete platit méně za ty měsíce pojištění, kdy jste jezdili bez nehod. Po celou dobu pojištění se Vám (pojistníkovi) načítají měsíce za bezeškodní průběh a podle jejich počtu máte nárok na určitou výši slevy (a to až 60%). Za každých 12 měsíců bez nehody získáváte slevu z pojistného (zpravidla 5 %).

Malus je naopak přirážka k pojistnému za škodu způsobenou Vaším vozidlem. V praxi to znamená, že pojišťovna odečte příslušný počet měsíců (12 až 36, a to podle vybrané pojišťovny) od Vašeho celkového počtu bonusových měsíců a upraví (navýší) pojistné. Po každé další způsobené nehodě opět dojde k odečtu měsíců. Po vyčerpání bonusu se propadnete do malusu, tzn. přirážka na pojistném.

2. Kde a jak získat "BONUS" ?

BONUSEM se rozumí vystavení písemného " Potvrzení o době trvání pojištění odpovědnosti a jeho škodném průběhu", které na požádání vystaví pojišťovna, u které ukončujete nebo jste již ukončili Vaši pojistnou smlouvu. Zpravidla stačí pojišťovnu kontaktovat telefonicky či emailem a požádat o zaslání potvrzení. Dále se tento bonus eviduje v databází České kanceláře pojistitelů (ČKP) v elektronické podobě.

3.Jak uplatnit "bonus" při objednání pojistné smlouvy online na www.top-pojisteni.cz

Aby kalkulátor správně spočítal výši pojistného, je třeba zadat do kolonky "délka předchozího pojištění" celkový součet měsíců předchozího pojištění z Vašich ukončených smluv.
Do kolonky "počet zaviněných pojistných událostí" zadejte počet způsobených nehod, na jejichž základě došlo k pojistnému plnění ze strany Vaší pojišťovny.
Kalkulátor automaticky zohlední počet měsíců do výpočtu a zároveň odečte malus (příslušný počet měsíců za likvidované škodné události).

4. Doložení BONUSU pro novou pojišťovnu

Písemné potvrzení o době trvání pojištění a škodném průběhu zašlete na adresu zvolené pojišťovny do 1 až 2 měsíců od počátku nové pojistné smlouvy. Přesné pokyny obdržíte v průvodním dopisu.
Přestože tedy potvrzení o bonusu nemáte při sjednávání nové pojistné smlouvy k dispozici (pojistná smlouva bude teprve ukončena), můžete bonus započítat již při kalkulaci. Pokud pojišťovna neobdrží potvrzení ve stanoveném termínu, nebude možné uplatněnou slevu zohlednit a pojistné Vám bude pojišťovnou přepočítáno od počátku pojistné smlouvy.

5.Jak doložit další bonus získaný např. při prodeji druhého vozidla (doložení bonusu v průběhu pojistného roku)

Pokud získáte bonus z ukončené pojistné smlouvy během pojištění (např. při prodeji druhého vozidla), pošlete jej obratem do pojišťovny s požadavkem o jeho započítení ke stávající smlouvě. Pojišťovna jej přičte k Vašim stávajícím bonusům a upraví výši pojistného od následujícího pojistného období.

6.Nedoložení potvrzení o době trvání pojištění nebo zjištění jiného počtu bonusových měsíců

V případě, že se Vám nepodaří doložit potvrzení o bonusu v termínu určeném pojišťovnou (do 1 až 2 měsíců od počátku smlouvy) nebo v případě, že se doložený počet měsíců bude lišit od počtu měsíců zadaných při objednání pojistné smlouvy, pojišťovna Vaše pojistné přepočítá a obdržíte dopis s informací o měně pojistného.

7.Doložení bonusu z několika pojistných smluv

Pokud chcete uplatnit bonus přiznaný z více ukončených smluv a pokud se tyto Vaše pojistné smlouvy časově překrývaly (tzn. měli jste dvě a více vozidel pojištěno současně), do celkového započítaného bonusu mohou být tyto duplicitní měsíce zahrnuty pouze jedenkrát.
Spočítat povinné ručení

Proč využít SpočítejPojištění.cz?

  1. Nejvýhodnější nabídky pojištění na trhu.
  2. Nejsme obyčejný srovnávač cen. My lepší ceny vytváříme.
  3. Nejsme srovnávací automat. Jsme lidé. Osobní přístup.

Porovnáváme pro vás stovky nabídek všech pojišťoven

Potřebujete se poradit?

Zákaznická podpora:
PO-PÁ 8:00 - 16:30

E-mail:
info@spocitejpojisteni.cz
Zavoláme Vám zdarma zpět:

Informace o zpracování osobních údajů.

Nebojte se nás zeptat. Jsme tu pro Vás.