Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu www.spocitejpojisteni.cz Zároveň tyto obchodní podmínky obsahují pravidla a informace týkající se ochrany osobních údajů a informace týkající se uzavírání pojištění prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

Právní vztahy mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem se řídí těmito obchodními podmínkami a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Vymezení některých pojmů

Zprostředkovatel – znamená společnost Sentivan Company s.r.o., provozující portál www.spocitejpojisteni.cz se sídlem Havířov - Město, Železničářů 1529/1c, PSČ: 736 01, IČ: 02513871, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka č. 58048 a v registru pojišťovacích zprostředkovatelů a likvidátorů pojistných události vedeném Českou národní bankou pod registračním číslem 207664PA (pojišťovací agent);

Pojistitel – znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Zájemce – znamená osobu, která má zájem o uzavření pojistné smlouvy s Pojistitelem prostřednictvím Zprostředkovatele.

Pojistník – znamená osobu, s níž Pojistitel uzavřel prostřednictvím Zprostředkovatele pojistnou smlouvu.

 1. Základní informace týkající se Zprostředkovatele, Pojistitelů a pojištění
  1. Hlavní předmět podnikání Zprostředkovatele a Pojistitelů
   1. Hlavním předmětem podnikání Zprostředkovatele je uzavírání pojistných smluv s Pojistníky jménem a na účet Pojistitelů.
   2. Hlavním předmětem podnikání Pojistitelů je pojišťovací a zajišťovací činnost podle zákona o pojišťovnictví, činnost související s pojišťovací činností a poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob.
  2. Název a sídlo orgánu dohledu
   Česká národní banka, Na příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03, Česká republika.
  3. Základní informace o pojištění jako finanční službě a pojistné smlouvě
   1. Pojistitelé poskytují pojištění jako finanční službu Pojistníkům. Smluvní vztah mezi Pojistitelem a Pojistníkem vzniká na základě platně uzavřené pojistné smlouvy. Smlouvu lze uzavřít formou obchodu na dálku s použitím prostředků komunikace na dálku včetně internetu.
   2. Pojistná smlouva je vždy smlouvou o tzv. „finančních službách“, ve které se Pojistitel zavazuje v případě vzniku nahodilé události poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění a Pojistník se zavazuje platit Pojistiteli pojistné. Podrobné podmínky pojištění jsou uvedeny v návrhu pojistné smlouvy nebo všeobecných pojistných podmínkách platných pro jednotlivá pojištění poskytovaná jednotlivými Pojistiteli poskytnutých Pojistníkovi (Zájemci) před uzavřením pojistné smlouvy.
  4. Rozsah pojištění a způsoby poskytnutí finanční služby
   Pojištění je poskytováno v souladu s návrhem pojistné smlouvy, se všeobecnými a případnými dalšími pojistnými podmínkami Pojistitele poskytnutými Pojistníkovi (Zájemci) před uzavřením smlouvy. Tyto dokumenty obsahují i popis produktu/produktů, včetně zejména rozsahu a názvu pojištění a opcí, výše pojistného, doby trvání pojištění, způsobu a frekvence placení pojistného a způsoby poskytnutí finanční služby. Definice všech sjednávaných pojištění jsou obsaženy v návrhu pojistné smlouvy, všeobecných pojistných podmínkách a případně dalších pojistných podmínkách relevantních pro jednotlivá pojištění Pojistitele poskytnutými Zájemci/Pojistníkovi před uzavřením pojistné smlouvy.

Doba platnosti pojistné smlouvy je uvedena v návrhu pojistné smlouvy a/nebo příslušných pojistných podmínkách Pojistitele. Pojištění se sjednává minimálně na dobu uvedenou v návrhu pojistné smlouvy.

Škodnou událost lze oznámit způsobem uvedeným v příslušné pojistné smlouvě nebo k ní se vztahujícím všeobecných pojistných podmínkách Pojistitele.

V Havířově dne 1.1.2014.

Proč využít SpočítejPojištění.cz?

 1. Nejvýhodnější nabídky pojištění na trhu.
 2. Nejsme obyčejný srovnávač cen. My lepší ceny vytváříme.
 3. Nejsme srovnávací automat. Jsme lidé. Osobní přístup.

Porovnáváme pro vás stovky nabídek všech pojišťoven

Potřebujete se poradit?

Zákaznická infolinka:
730 184 184
PO-PÁ 8:00 - 16:30

E-mail:
info@spocitejpojisteni.cz
Zavoláme Vám zdarma zpět:

Nebojte se nás zeptat. Jsme tu pro Vás.