Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o ochraně osobních údajů

Obchodní podmínky a ochrana osobních údajů

Vymezení účastníků 

Zprostředkovatel

APS BROKERS S.R.O. se sídlem Havířov - Město, Železničářů 1529/1c, PSČ 73601.

IČO: 02513871

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 58048

Společnost je zapsána v registru pojišťovacích zprostředkovatelů a likvidátorů pojistných událostí, vedeném Českou národní bankou jako pojišťovací agent pod registračním číslem 207664PA

Kontaktní údaje

Telefon: 730 184 184

email: info@spocitejpojisteni.cz

(dále jen "zprostředkovatel")


Zájemce

Pojistitel

 

 1. Všeobecná ustanovení
  Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky) zprostředkovatele upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s využíváním internetového portálu www.spocitejpojisteni.cz (dále jen portál) jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen zájemce).

Internetový portál www.spocitejpojisteni.cz, srovnává nabídky služeb různých právnických osob. Zájemce si vybírá nabídku, kterou vyhodnocuje dle svého uvážení za nejvýhodnější a sjednává její objednání prostřednictvím rozhraní společnosti, vybraného subjektu či prostřednictvím finančního zástupce třetí strany.

Znění obchodních podmínek může společnost měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.Zprostředkovatel prohlašuje, že na základě licence od ČNB je oprávněn vykonávat činnost pojišťovacího makléře a pojišťovacího agenta, kdy za tímto účelem je veden registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném Českou národní bankou pod registrační mi čísly 207664PA.

Zprostředkovatel prohlašuje, že na základě smluv uzavřených se shora uvedenými pojistiteli a dodavateli je oprávněn jménem pojistitele nebo dodavatele a na jeho účet uzavírat pojistné smlouvy nebo smlouvy o dodávce energií.

III. Zprostředkování možnosti uzavření smlouvy 
Portál obsahuje služby nabízené pojistiteli nebo dodavateli, a to včetně uvedení orientačních cen jednotlivých služeb. Ceny nabízených služeb jsou uvedeny v orientační výši a zprostředkovatel neručí za to, že pojistitel nebo dodavatel se zájemcem za tyto ceny předmětnou smlouvu uzavře. 

Zprostředkovatel nebo pojistitel nebo dodavatel mohou se zájemcem také uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky služeb umístěné na portálu jsou nezávazné a zprostředkovatel ani pojistitel nebo dodavatel nejsou povinni uzavřít příslušnou smlouvu na tyto služby. 

Zprostředkovatel srovnává na portálu podmínky služby na základě veřejně dostupných informací nebo dle individuálně zaslaných podmínek pojistitelů a dodavatelů. Srovnání nabídek na portálu je pouze orientační a nezahrnuje povinnost zprostředkovatele zveřejňovat nabídky všech pojistitelů a dodavatelů dané služby.

Předmětnou smlouvu uzavírá zájemce na základě svého vlastního svobodného uvážení a výběru pojistitele nebo dodavatele poté, co se seznámil a porozuměl obchodním podmínkám pojistitele nebo dodavatele. Zprostředkovatel zájemci poskytuje pouze možnost uzavření této smlouvy a nenese tedy jakoukoli odpovědnost z dvoustranné smlouvy sjednané mezi zájemcem a pojistitelem nebo dodavatelem. 

Zájemce za použití internetové aplikace na portálu zprostředkovatele provede srovnání produktů a následně je mu umožněno provést volbu produktu na základě vlastního a svobodného uvážení. Vyplněním předepsaných údajů nutných k uzavření smlouvy s pojistitelem nebo dodavatelem a potvrzením takto vyplněných údajů je zájemci zaslán návrh smlouvy spolu s obchodními podmínkami pojistitele nebo dodavatele. 
Současně s tím budou v případech to vyžadujících zájemci zaslány i platební údaje a informace o výši částky nutné k úhradě. Podrobná specifikace smlouvy včetně konkrétních smluvních podmínek se nadále budou řídit příslušnými všeobecnými smluvními podmínkami konkrétních pojistitelů a dodavatelů. 1. Právo zájemce odstoupit od smlouvy

Zájemce má podle § 2808 odst. 3 Nového občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne jejího uzavření nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdělení dojde na jeho žádost po uzavření smlouvy. Toto ustanovení se nepoužije na smlouvy spadající do pojištění pomoci osobám v nouzi během cestování nebo pobytu mimo místa svého bydliště včetně pojištění finančních ztrát bezprostředně souvisejících s cestováním, jestliže byly tyto smlouvy sjednány na dobu kratší než jeden měsíc.

V takovém případě je zájemce povinen kontaktovat zprostředkovatele a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od pojistné smlouvy s uvedením čísla a data návrhu pojistné smlouvy a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14-ti denní lhůty.


 1. Autorská práva
  Veškerý obsah portálu jako software, programové vybavení, součást včetně textů, grafického zobrazení, designu a dalšího vyobrazení tvořící tyto webové stránky jsou chráněny autorským zákonem. Vlastníkem autorských práv a provozovatelem těchto internetových stránek je Zprostředkovatel uvedený v bodě 1. těchto obchodních podmínek (společnost APS BROKERS S.R.O., IČO: 02513871, se sídlem Havířov - Město, Železničářů 1529/1c, PSČ 736 01). 

  Zprostředkovatel si vyhrazuje právo internetové stránky a informace uvedené v aplikacích internetových stránek měnit či upravovat bez předchozího upozornění zájemců. 

  VI. Závěrečná ustanovení
  Tyto obecné Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2014 a jsou platné pro všechny Smlouvy o zprostředkování uzavírané mezi zprostředkovatelem a zájemcem. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.

  V Havířově dne 25.5.2018

 

Proč využít SpočítejPojištění.cz?

 1. Nejvýhodnější nabídky pojištění na trhu.
 2. Nejsme obyčejný srovnávač cen. My lepší ceny vytváříme.
 3. Nejsme srovnávací automat. Jsme lidé. Osobní přístup.

Porovnáváme pro vás stovky nabídek všech pojišťoven

Potřebujete se poradit?

Zákaznická podpora:
PO-PÁ 8:00 - 16:30

E-mail:
info@spocitejpojisteni.cz
Zavoláme Vám zdarma zpět:

Informace o zpracování osobních údajů.

Nebojte se nás zeptat. Jsme tu pro Vás.